Επιστροφή

Τεύχος 145

Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2011

Εξώφυλλο

Επί των ημερών μας αναπτύσσεται ένας διάλογος σχετικά με την αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος μέσω της βέλτιστης αξιοποίησης των υφιστάμενων πόρων με στόχο την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του. Οδεύοντας σταδιακά προς την κατεύθυνση αυτή, το Πυροσβεστικό Σώμα επιχειρεί να εκσυγχρονίσει το πλαίσιο λειτουργίας του. Ήδη το 2010 έγινε ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση αυτή με τις Εγκυκλίους Διαταγές (Ε.Δ.) 115Α και 116: το έντυπο αξιολόγησης των ασκήσεων ετοιμότητας και τα μνημόνια ενεργειών επέμβασης τακτικού επιπέδου, αντίστοιχα. Η Ε.Δ. 115Α δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την αντικειμενική αξιολόγηση των ασκήσεων ετοιμότητας και, κατ’ επέκταση, των σχεδίων επέμβασης και των δυνατοτήτων και ικανοτήτων των επιχειρησιακών μονάδων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο προσεγγίζει το επίπεδο αξιολόγησης των αντίστοιχων υπηρεσιών των βορειοδυτικών Ευρωπαϊκών κρατών. Η ρηξικέλευθη για τα ελληνικά δεδομένα Ε.Δ. 116 σκιαγραφεί την επί σκηνής οργάνωση των ενεργειών των μονάδων επέμβασης προκειμένου να επιτυγχάνεται η ασφάλεια των πυροσβεστικών υπαλλήλων και των επιχειρήσεων κατάσβεσης και διάσωσης, στις οποίες καλούνται να αντεπεξέλθουν. Σε προσεχές τεύχος, οι πρωτεργάτες των προαναφερθέντων προ- σπαθειών θα επιχειρήσουν να προσεγγίσουν αναλυτικά τη λογική εκπόνησης των μνημονίων ενεργειών, όπως αποτυπώθη- καν στην Ε.Δ. 116. Στο παρόν τεύχος, φιλοξενείται ένα άρθρο που αφορά στην άσκηση TEREX 2010, η οποία και υπογραμμίζει τη λογική της χρηστικότητας των μνημονίων ενεργειών σε διεθνές επίπεδο. Με αφορμή την άσκηση αυτή, καθίσταται κατανοητό το πως τα μνημόνια, ως πρακτικά βήματα για την περαίωση των καθηκόντων των υπαλλήλων των υπηρεσιών πυρόσβεσης – διάσωσης, επιτρέπουν τη βελτιστοποίηση του συντονισμού των εμπλεκομένων φορέων σε συμβάντα μεγάλης εμβέλειας. Φυλλομετρώντας το τεύχος 145, οι αναγνώστες θα συναντήσουν το 2ο μέρος του άρθρου που αφορά στις αναπνευστικές συσκευές ανοιχτού κυκλώματος, στο οποίο γίνεται λόγος όχι μόνο για τον υφιστάμενο εξοπλισμό του Π.Σ. αλλά και για τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα των Α/Σ. Στο 2ο μέρος του άρθρου που αφορά στην Ευρωπαϊκή πρακτική και τα κενά της Ελληνικής νομοθεσίας στη χρήση της φωτιάς ως εργαλείο για την καταστολή των δασικών πυρκαγιών, οι αναγνώστες διαβάζουν για την κατάκαυση, την προδιαγεγραμμένη καύση και το νομικό πλαίσιο που ισχύει στην Ελλάδα όσον αφορά στην πρόληψη και την καταστολή των δασικών πυρκαγιών. Για όλους όσους επιθυμούν να αποφύγουν το τέλμα της ακινησίας, η στήλη “Άσκηση και Υγεία” παρουσιάζει μία σειρά ασκήσεων για την ενδυνάμωση του πυρήνα του σώματος. Τέλος, ύστερα από πολύ καιρό, στις σελίδες αυτού του τεύχους οι αναγνώστες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν μία ακόμη “Λογοτεχνία της Φωτιάς”. Επρόκειτο για μία στήλη λογοτεχνική, όπου διακεκριμένοι σύγχρονοι Έλληνες συγγραφείς δημοσίευαν πρωτότυπα διηγήματα γραμμένα για την Πυροσβεστική Επι- θεώρηση. Κάποιοι από αυτούς δέχθηκαν να ξαναγράψουν και έτσι μας δίνεται η ευκαιρία σε αυτό το τεύχος να δημοσιεύσουμε το διήγημα της Νικόλ Ρούσσου με τίτλο: “Πως καίει ο πανικός.”

Γεγονότα - Δραστηριότητες

 • Ανάληψη καθηκόντων από το νέο Υπαρχηγό του Π.Σ.
 • Μία ακόμη βράβευση για τη συμμετοχή των Ελλήνων πυροσβεστών στην κατάσβεση στο Καρμέλ
 • Άσκηση ετοιμότητας στη JetOil
 • Κοπή πίτας στην Π.Υ. Ναυπάκτου
 • Άσκηση διάσωσης από την 6η Ε.Μ.Α.Κ.

Πυροσβεστικό Μέτωπο

Ξεναγήσεις:

 • Tαξιδεύοντας στη Λαμία

Παγκόσμια Νέα

Στατιστικά Στοιχεία

Άρθρα

 • Eιδικός πυροσβεστικός εξοπλισμός Aναπνευστικές συσκευές ανοικτού κυκλώματος - Mέρος 2ο
 • Άσκηση Terex - Διεθνής άσκηση αντιμετώπισης συνεπειών από σεισμό
 • Άσκηση και Yγεία - Πυρηνική ενδυνάμωση και σταθεροποίηση
 • Tα Aσθενοφόρα του Πυροσβεστικού Σώματος
 • AΔIΣΠO
 • Πυρ & Nόμος - Αντίπυρ: Η ευρωπαϊκή πρακτική και τα κενά της ελληνικής νομοθεσίας στη χρήση της φωτιάς ως εργαλείο για την καταστολή των δασικών πυρκαγιών
 • Mουσείο Bορρέ

Λογοτεχνία της φωτιάς

 • Σύντομα διηγήματα ελλήνων συγγραφέων για την «Πυροσβεστική Eπιθεώρηση»

Γεγονότα

Εκδηλώσεις Δραστηριότητες

Πυροσβεστικό Μέτωπο