ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΠΑΡΑΣΗΜΑ ΔΙΕΜΒΟΛΕΣ
Επιστροφή

Παρελάσεων Μαχίμου Υπηρεσίας

Φωτογραφία

Όπως η υπ’ αριθ. 9 στολή με:

  • πυροσβεστικό κράνος
  • πυροσβεστική ζώνη με πελεκίδιο
  • υψηλά υποδήματα
  • πυροσβεστικά γάντια

ή

όπως η υπ’ αριθ. 9γ στολή με τις διάφορες προβλεπόμενες εξαρτήσεις