ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΠΑΡΑΣΗΜΑ ΔΙΕΜΒΟΛΕΣ

02/07/2021
Ταξιάρχης του Τάγματος της Τιμής

01/07/2021
Αστέρας του Τάγματος της Τιμής

01/07/2021
Χρυσός Σταυρός της Τιμής

25/06/2021
Δύνανται να φέρονται επιπλέον των υπ' αριθ. 9, 9β και 9γ στολών επέμβασης, όχι όμως κατά τη διάρκεια επέμβασης σε πυρκαγιές, παρέχοντας προστασία από το κρύο.

25/06/2021
Δύναται να φέρεται επιπλέον των υπ' αριθ. 8α και 8β στολών, παρέχοντας προστασία από το κρύο.

25/06/2021
Φέρεται στο εμπρόσθιο και δεξιό μέρος της φόρμας στο ύψος του στήθους από όλους τους Πυροσβεστικούς υπαλλήλους που υπηρετούν στην Υ.Ε.Μ.Π.Σ.

25/06/2021
Φέρεται στο δεξιό βραχίονα της υπ’ αριθ. 9δ στολής από όλο το εκπαιδευμένο ιπτάμενο προσωπικό της Υ.Ε.Μ.Π.Σ.

25/06/2021
Φέρεται στην υπ’ αριθ. 9δ στολή από το ιπτάμενο προσωπικό που έχει εκπαιδευτεί ως Εναέριος Συντονιστής Εναερίων Μέσων (Ε.Σ.Ε.Μ.) στο ύψος του δεξιού βραχίονα.

25/06/2021
Διακριτικό Σήμα Ιδιότητας

25/06/2021
Επίρραμμα Ειδικότητας Ονοματεπωνύμου -Βαθμού