ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΠΑΡΑΣΗΜΑ ΔΙΕΜΒΟΛΕΣ

22/06/2021
Μεταλλικό σήμα Πυρονόμων Παραγωγικής Σχολής

22/06/2021
Μεταλλικό σήμα Πυρονόμων μη Παραγωγικής Σχολής

22/06/2021
Κεντητό Διακριτικό βαθμού Πυρονόμων Παραγωγικής Σχολής

22/06/2021
Κεντητό Διακριτικό βαθμού Πυρονόμων μη Παραγωγικής Σχολής

22/06/2021
Διακριτικό βαθμού Πυρονόμων Παραγωγικής Σχολής υπ αριθ. 9 στολής

22/06/2021
Διακριτικό βαθμού Πυρονόμων μη Παραγωγικής Σχολής υπ αριθ. 9 στολής