ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΠΑΡΑΣΗΜΑ ΔΙΕΜΒΟΛΕΣ

22/06/2021
Διακριτικό βαθμού Αρχιπυροσβεστών Παραγωγικής Σχολής

22/06/2021
Διακριτικό βαθμού Αρχιπυροσβεστών Παραγωγικής Σχολής υπ αριθ. 9 στολής

22/06/2021
Διακριτικό βαθμού Αρχιπυροσβεστών μη Παραγωγικής Σχολής

22/06/2021
Διακριτικό βαθμού Αρχιπυροσβεστών μη Παραγωγικής Σχολής υπ αριθ. 9 στολής

22/06/2021
Διακριτικό βαθμού Υπαρχιπυροσβεστών

22/06/2021
Διακριτικό βαθμού Υπαρχιπυροσβεστών υπ αριθ. 9 στολής

22/06/2021
Διακριτικό βαθμού Πυροσβεστών υπ αριθ. 9 στολής

22/06/2021
Διακριτικό βαθμού Π.Π.Υ. υπ αριθ. 9 στολής

22/06/2021
Διακριτικό βαθμού Εθελοντών υπ αριθ. 9 στολής