ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΠΑΡΑΣΗΜΑ ΔΙΕΜΒΟΛΕΣ

04/11/2021
Φέρεται από τους Πλοηγούς Μηχανικούς με τις στολές υπ’ αριθ. 3, 6, 8, 8α θερινή 8β, και 8γ στο εμπρόσθιο και δεξιό μέρος, στο ύψος του στήθους.

04/11/2021
Φέρεται από τους Υγειονομικούς με τις στολές υπ’ αριθ. 3, 6, 8, 8α θερινή 8β, και 8γ στο εμπρόσθιο και δεξιό μέρος, στο ύψος του στήθους.

04/11/2021
Φέρεται από τους υπαλλήλους Πληροφορικής κα Επικοινωνιών με τις στολές υπ’ αριθ. 3, 6, 8, 8α θερινή 8β, και 8γ στο εμπρόσθιο και δεξιό μέρος, στο ύψος του στήθους.

04/11/2021
Φέρεται από τους Τεχνικούς με τις στολές υπ’ αριθ. 3, 6, 8, 8α θερινή 8β, και 8γ στο εμπρόσθιο και δεξιό μέρος, στο ύψος του στήθους.

04/11/2021
Φέρεται από τους Πλοηγούς Κυβερνήτες με τις στολές υπ’ αριθ. 3, 6, 8, 8α θερινή 8β, και 8γ στο εμπρόσθιο και δεξιό μέρος, στο ύψος του στήθους

25/06/2021
Φέρεται από τους υπαλλήλους Γενικών Καθηκόντων

25/06/2021
Φέρεται από το προσωπικό των Ε.Μ.Α.Κ. στη στολή 9γ

25/06/2021
Φέρεται από τους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης

25/06/2021
Φέρεται από τους Εθελοντές Πυροσβέστες

25/06/2021
Φέρεται από τους Πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης

— 10 Αντικείμενα ανά σελίδα
Εμφάνιση 1 - 10 από 40 αποτελέσματα.