ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΠΑΡΑΣΗΜΑ ΔΙΕΜΒΟΛΕΣ

25/06/2021
Φέρεται στο εμπρόσθιο και δεξιό μέρος της φόρμας στο ύψος του στήθους από όλους τους Πυροσβεστικούς υπαλλήλους που υπηρετούν στην Υ.Ε.Μ.Π.Σ.

25/06/2021
Φέρεται στο δεξιό βραχίονα της υπ’ αριθ. 9δ στολής από όλο το εκπαιδευμένο ιπτάμενο προσωπικό της Υ.Ε.Μ.Π.Σ.

25/06/2021
Φέρεται στην υπ’ αριθ. 9δ στολή από το ιπτάμενο προσωπικό που έχει εκπαιδευτεί ως Εναέριος Συντονιστής Εναερίων Μέσων (Ε.Σ.Ε.Μ.) στο ύψος του δεξιού βραχίονα.

25/06/2021
Διακριτικό Σήμα Ιδιότητας

25/06/2021
Επίρραμμα Ειδικότητας Ονοματεπωνύμου -Βαθμού