ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΠΑΡΑΣΗΜΑ ΔΙΕΜΒΟΛΕΣ

04/11/2021
Φέρεται με τις υπ’ αριθ.8α χειμερινή και 8β στολές

04/11/2021
Φέρεται από το προσωπικό του Σώματος και τους Εθελοντές του Π.Σ., με τις στολές `μαχίμου υπηρεσίας

04/11/2021
Φέρεται από το προσωπικό του Σώματος και τους Εθελοντές του Π.Σ., με τις στολές μαχίμου υπηρεσίας

04/11/2021
Φέρεται από το προσωπικό του Σώματος και τους Εθελοντές του Π.Σ. με τις στολές μαχίμου υπηρεσίας.

04/11/2021
Φέρεται από το προσωπικό του Σώματος και τους Εθελοντές του Π.Σ. με τις στολές μαχίμου υπηρεσίας

04/11/2021
Φέρεται από το προσωπικό του Σώματος και τους Εθελοντές του Π.Σ. με τις στολές μαχίμου υπηρεσίας

04/11/2021
Αποτελείται από το χιτώνιο με την κουκούλα και την περισκελίδα. Δύνανται να φέρονται επιπλέον των υπ' αριθ. 9, 9β και 9γ στολών επέμβασης, όχι όμως κατά τη διάρκεια επέμβασης σε πυρκαγιές

04/11/2021
Φέρεται από όλους τους υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώματος

04/11/2021
Φέρεται δυνητικά επιπλέον του χιτωνίου των υπ' αριθ. 9, 9β και 9γ στολών επέμβασης, όχι όμως κατά τη διάρκεια επεμβάσεων σε συμβάντα.

04/11/2021
Επενδύτης και περισκελίδα πυρκαγιάς

— 10 Αντικείμενα ανά σελίδα
Εμφάνιση 1 - 10 από 12 αποτελέσματα.