ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΠΑΡΑΣΗΜΑ ΔΙΕΜΒΟΛΕΣ

04/11/2021
Πηλίκια φόρμας (τζόκεϊ)

04/11/2021
Φέρεται εναλλακτικά αντί του πηληκίου, παρέχοντας προστασία από το κρύο

04/11/2021
Φέρεται εσωτερικά του κράνους και της στολής επεμβάσεων σε πυρκαγιές

04/11/2021
Φέρεται από τους υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώματος κατά τη διάρκεια επέμβασης σε δασικές πυρκαγιές και σε συμβάντα διασώσεων με τις υπ’ αριθ. 9, 9α, 9β και 9γ στολές.

04/11/2021
Φέρεται από τους υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώματος κατά τη διάρκεια επέμβασης στα διάφορα συμβάντα με τις υπ’ αριθ. 9, 9α, 9β και 9γ στολές.

04/11/2021
Φέρεται από τους υπαλλήλους που μετέχουν σε παρελάσεις και σε αγήματα απόδοσης τιμών με τη στολή υπ’ αριθ. 7