ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΠΑΡΑΣΗΜΑ ΔΙΕΜΒΟΛΕΣ

04/11/2021
Αποτελείται από το χιτώνιο με την κουκούλα και την περισκελίδα. Δύνανται να φέρονται επιπλέον των υπ' αριθ. 9, 9β και 9γ στολών επέμβασης, όχι όμως κατά τη διάρκεια επέμβασης σε πυρκαγιές

04/11/2021
Φέρεται από όλους τους υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώματος

04/11/2021
Φέρεται δυνητικά επιπλέον του χιτωνίου των υπ' αριθ. 9, 9β και 9γ στολών επέμβασης, όχι όμως κατά τη διάρκεια επεμβάσεων σε συμβάντα.

04/11/2021
Επενδύτης και περισκελίδα πυρκαγιάς

25/06/2021
Δύνανται να φέρονται επιπλέον των υπ' αριθ. 9, 9β και 9γ στολών επέμβασης, όχι όμως κατά τη διάρκεια επέμβασης σε πυρκαγιές, παρέχοντας προστασία από το κρύο.

25/06/2021
Δύναται να φέρεται επιπλέον των υπ' αριθ. 8α και 8β στολών, παρέχοντας προστασία από το κρύο.