ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΠΑΡΑΣΗΜΑ ΔΙΕΜΒΟΛΕΣ

24/06/2021
Φέρεται από τους Αξιωματικούς Γενικών Καθηκόντων, που αποφοιτούν από τη Σχολή Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών του Π.Σ. της Πυροσβεστικής Ακαδημίας

24/06/2021
Φέρεται από τους Αξιωματικούς Γενικών Καθηκόντων, που αποφοιτούν από τη Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης και τη Σχολή Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών του Π.Σ. της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

24/06/2021
Φέρεται στο αριστερό μέρος του στήθους, από τους τρεις πρώτους εκπαιδευόμενους κάθε Κέντρου (Δόκιμους Ανθυποπυραγούς και Δόκιμους Πυροσβέστες), που διακρίνονται στη βασική στρατιωτική εκπαίδευση, στο Σχολείο Μαχητή.

24/06/2021
Φέρεται, από τους υπαλλήλους του Π.Σ.απόφοιτους Π.Ε.Β. 2ης βαθμίδας της ΠΥΡ.Α. σε διασωστικές και εξειδικευμένες τεχνικές σε ορειβατικά θέματα έρευνας διάσωσης στις υπ’ αριθ. 9, 9β και 9γ στολές υπηρεσίας πάνω από την αριστερή τσέπη του χιτωνίου.

24/06/2021
Φέρεται, από τους υπαλλήλους του Π.Σ. απόφοιτους Π.Ε.Β. βασικής εκπαίδευσης 1ης βαθμίδας της ΠΥΡ.Α. σε ορειβατικά θέματα έρευνας διάσωσης, στις υπ’ αριθ. 9, 9β και 9γ στολές υπηρεσίας πάνω από την αριστερή τσέπη του χιτωνίου.

24/06/2021
Φέρεται από υπαλλήλους του Π.Σ. απόφοιτων Π.Ε.Α. ιπτάμενων διασωστών Ε/Π της Πυροσβεστικής Ακαδημίας στις υπ’ αριθ. 9, 9β και 9γ στολές υπηρεσίας.

24/06/2021
Φέρεται από τους υπαλλήλους του Π.Σ. που αποφοίτησαν από το Σχολείο Εκπαιδευτών Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας στις υπ’ αριθ. 9, 9β και 9γ στολές υπηρεσίας.

24/06/2021
Φέρεται από τους υπαλλήλους του Π.Σ. που αποφοίτησαν από το Σχολείο Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας στις υπ’ αριθ. 9, 9β και 9γ στολές υπηρεσίας.

24/06/2021
Φέρεται από υπαλλήλους του Π.Σ. απόφοιτους Π.Ε.Α. διασωστών Ορμητικών Υδάτων επίπεδο 2 της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις υπ’ αριθ. 9, 9β και 9γ στολές υπηρεσίας

24/06/2021
Φέρεται από υπαλλήλους του Π.Σ. απόφοιτους Π.Ε.Α. διάσωση ορμητικών υδάτων επίπεδο 1 της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις υπ’ αριθ. 9, 9β και 9γ στολές υπηρεσίας.

— 10 Αντικείμενα ανά σελίδα
Εμφάνιση 1 - 10 από 14 αποτελέσματα.