ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΠΑΡΑΣΗΜΑ ΔΙΕΜΒΟΛΕΣ

25/06/2021
Φέρεται από τους υπαλλήλους Γενικών Καθηκόντων

25/06/2021
Φέρεται από το προσωπικό των Ε.Μ.Α.Κ. στη στολή 9γ

25/06/2021
Φέρεται από τους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης

25/06/2021
Φέρεται από τους Εθελοντές Πυροσβέστες

25/06/2021
Φέρεται από τους Πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης

25/06/2021
Φέρεται από τους υπαλλήλους Ειδικών Καθηκόντων που υπηρετούν στο Π.Σ. ως Διοικητικοί.

25/06/2021
Φέρεται από τους υπάλληλους Ειδικών Καθηκόντων που υπηρετούν στην ΥΓ.Υ.Π.Σ. ως Υγειονομικοί.

25/06/2021
Φέρεται από τους υπαλλήλους Ειδικών Καθηκόντων που υπηρετούν στους Πυροσβεστικούς Σταθμούς Λιμένων ως Πλοηγοί Κυβερνήτες.

25/06/2021
Φέρεται από τους υπαλλήλους Ειδικών Καθηκόντων που υπηρετούν στους Πυροσβεστικούς Σταθμούς Λιμένων ως Πλοηγοί Μηχανικοί.

25/06/2021
Φέρεται από τους υπάλληλους Ειδικών Καθηκόντων που υπηρετούν στη Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Α.Π.Σ..

— 10 Αντικείμενα ανά σελίδα
Εμφάνιση 1 - 10 από 12 αποτελέσματα.