ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΠΑΡΑΣΗΜΑ ΔΙΕΜΒΟΛΕΣ

08/06/2021
Φέρεται από τους Αξιωματικούς Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων

08/06/2021
Φέρεται από όλο το Πυροσβεστικό Προσωπικό

08/06/2021
Φέρεται από όλο το Πυροσβεστικό Προσωπικό

08/06/2021
Φέρεται από όλο το Πυροσβεστικό Προσωπικό εντός γραφείου μόνο με τον υποδύτη ή και με το πουλόβερ.

08/06/2021
Φέρεται από όλο το Πυροσβεστικό Προσωπικό

08/06/2021
Φέρεται από όλο το Πυροσβεστικό Προσωπικό