ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΠΑΡΑΣΗΜΑ ΔΙΕΜΒΟΛΕΣ

09/06/2021
Από τις Αξιωματικούς Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων

09/06/2021
Φέρεται από όλο το Πυροσβεστικό Προσωπικό

09/06/2021
Φέρεται από όλο το Πυροσβεστικό Προσωπικό

09/06/2021
Φέρεται από όλο το Πυροσβεστικό Προσωπικό εντός γραφείου μόνο με τον υποδύτη ή και με το πουλόβερ.

09/06/2021
Από όλο το Πυροσβεστικό Προσωπικό

09/06/2021
Φέρεται από όλο το Πυροσβεστικό Προσωπικό