ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΠΑΡΑΣΗΜΑ ΔΙΕΜΒΟΛΕΣ

22/06/2021
Φέρεται από όλο το τεχνικό προσωπικό που υπηρετεί στην Υ.Ε.Μ.Π.Σ.

22/06/2021
Από όλο το ιπτάμενο προσωπικό που υπηρετεί στην Υ.Ε.Μ.Π.Σ.

22/06/2021
Φέρεται από όλο το Πυροσβεστικό προσωπικό που υπηρετεί στις Ειδικές Μονάδες Αντιμετώπισης Καταστροφών (Ε.Μ.Α.Κ)

22/06/2021
Φέρεται από όλο το Πυροσβεστικό Προσωπικό, τους Π.Π.Υ. τους Πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης και τους εθελοντές Πυροσβέστες κατά την διάρκεια επεμβάσεως σε συμβάντα διάσωσης και παροχής βοηθείας.

22/06/2021
Φέρεται από όλο το Πυροσβεστικό Προσωπικό, τους Π.Π.Υ., τους Πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης και τους εθελοντές Πυροσβέστες κατά τη διάρκεια κατάσβεσης των πυρκαγιών.

09/06/2021
Φέρεται από όλο το Πυροσβεστικό Προσωπικό τους Π.Π.Υ., τους Πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης και τους Εθελοντές Πυροσβέστες .