Επιστροφή

ΑΣΚΗΣΗ BALKAN 2018

Διασυνοριακή άσκηση συνεργασίας "BALKAN 2018" μεταξύ των χωρών Ελλάδας, Βουλγαρίας, π.Γ.Δ.Μ. και Αλβανίας για την αντιμετώπιση δασικής πυρκαγιάς μεγάλης έκτασης