Επιστροφή

ΔΙΑ ΠΥΡΟΣ 2018

Άσκηση δασικής πυρκαγιάς με την κωδική ονομασία «Δια Πυρός 2018», σε δασική περιοχή στη θέση Πύριζα, του Πεντελικού όρους