Επιστροφή

Οπτικοακουστικό υλικό από την επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς σε χώρο εμπορίου στο Κορωπί Αττικής.

Την 13η Οκτωβρίου 2019, η Υπηρεσία μας κλήθηκε για κατάσβεση πυρκαγιάς σε χώρο εμπορίου στο Κορωπί Αττικής.