Υπαρχηγός Πυροσβεστικού Σώματος

Νικόλαος Ρουμελιώτης

Αντιστράτηγος

 

Ο Υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος Νικόλαος Ρουμελιώτης του Παναγιώτη, γεννήθηκε το 1969 στην Πάτρα.

Το 1991 κατετάγη στο Πυροσβεστικό Σώμα και το 1995 αποφοίτησε από τη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το βαθμό του Ανθυποπυραγού.

Το 2011 αποφοίτησε από την Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.
Έχει φοιτήσει στη Σχολή Πυρασφάλειας της Πολεμικής Αεροπορίας και στη Σχολή Επιτελών Εκπαίδευσης (ISD) τη σχολής Πολέμου Αεροπορίας. Έχει εκπαιδευθεί, στη Δασική Υπηρεσία British Columbia Καναδά ως «Εκπαιδευτής δασικών πυρκαγιών – πεζοπόρων τμημάτων», από τη Δασική Υπηρεσία των Η.Π.Α. στο πρόγραμμα «Incident Command System». Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του έχει υπηρετήσει ως επιχειρησιακός Αξιωματικός στη Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Πατρών, στην Π.Υ. Α/Δ Αράξου, στην Π.Υ. Ζακύνθου, στην 6 η Ε.Μ.Α.Κ. ως Υποδιοικητής, στο Π.Κ. Ικαρίας ως Προϊστάμενος, στην Π.Υ. ΒΙ.ΠΕ. Πατρών ως Υποδιοικητής και ως Προϊστάμενος του Πεζοπόρου Τμήματος της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Δυτικής Ελλάδας.
Το 2013 ανέλαβε Διοικητής στην 6 η Ε.Μ.Α.Κ.
Το 2014 προήχθη στο βαθμό του Πυράρχου και τοποθετήθηκε ως Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ζακύνθου.
Από το 2015 έως το 2019 υπηρέτησε ως Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αχαΐας.
Το 2020 προήχθη στο βαθμό του Αρχιπυράρχου και τοποθετήθηκε ως Περιφερειακός Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Δυτικής Ελλάδας.
Το 2021 τοποθετήθηκε Περιφερειακός Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών των Ιονίων Νήσων.
Το 2022 προήχθη στο βαθμό του Υποστράτηγου και ανέλαβε τα καθήκοντα του Συντονιστή Επιχειρήσεων Πελοποννήσου, Δυτικής
Ελλάδας και Νήσων (Ζάκυνθος, Κεφαλονιά, Ιθάκη).
Το 2024 προήχθη στο βαθμό του Αντιστράτηγου αναλαμβάνοντας τα καθήκοντα του Υπαρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος.
Έχει λάβει μέρος και έχει διαχειριστεί πλήθος πυροσβεστικών επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών (αστικές πυρκαγιές, μεγάλες δασικές πυρκαγιές, εξειδικευμένες διασώσεις σε λίμνες, ποταμούς, ορεινές τοποθεσίες,
σεισμούς, ακτοπλοϊκά συμβάντα).

Έχει προαχθεί σε όλους τους βαθμούς κατ’ επιλογή και έχει τιμηθεί με όλα τα προβλεπόμενα για το βαθμό του παράσημα, μετάλλια και διαμνημονεύσεις.
Είναι απόφοιτος του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών.
Ομιλεί την Αγγλική και τη Γερμανική. Είναι έγγαμος και έχει δύο τέκνα.