Ο Υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος Μάριος Αποστολίδης του Σάββα γεννήθηκε το 1965 στις Σέρρες.

Κατάγεται από τη Νέα Σεβάστεια Δράμας, είναι έγγαμος και έχει δύο τέκνα.

Το 1991 κατετάγη στο Πυροσβεστικό Σώμα και το 1995 αποφοίτησε από τη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το βαθμό του Ανθυποπυραγού.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του έχει υπηρετήσει από το 1995 έως το 2002 στην Π.Υ. Ελευθερούπολης ως Υποδιοικητής αυτής, από το 2003 έως το 2008 στην Π.Υ. Δράμας ως Υποδιοικητής αυτής και από το 2009 έως το 2015 ως Διοικητής.

Το 2009 αποφοίτησε από την Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.                                             

Το 2016 προήχθη στο βαθμό του Αρχιπυράρχου και τοποθετήθηκε ως Διοικητής της  Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Βορείου Αιγαίου, με έδρα τη Μυτιλήνη.

Το 2018 τοποθετήθηκε Διοικητής της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, με έδρα την Κομοτηνή.

Το 2020 προήχθη στο βαθμό του Υποστρατήγου Π.Σ. και ανέλαβε τα καθήκοντα του Συντονιστή Επιχειρήσεων Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας, με έδρα τη Λαμία.

Το 2021 ανέλαβε τα καθήκοντα του Συντονιστή Επιχειρήσεων Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Το 2023 προήχθη στο βαθμό του Αντιστράτηγου αναλαμβάνοντας τα καθήκοντα του Υπαρχηγού  του Πυροσβεστικού Σώματος.

Ευρισκόμενος πάντοτε στην πρώτη γραμμή των επιχειρήσεων έχει διαχειριστεί και συντονίσει πλήθος πυροσβεστικών επιχειρήσεων στην αντιμετώπιση Φυσικών και Ανθρωπογενών καταστροφών (αστικές  πυρκαγιές, μεγάλες δασικές πυρκαγιές, εξειδικευμένες διασώσεις και τεχνολογικά ατυχήματα μεγάλης έκτασης - σιδηροδρομικά, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά).   

Έχει προαχθεί σε όλους τους βαθμούς κατ΄ εκλογή και έχει τιμηθεί με όλα τα προβλεπόμενα για το βαθμό του παράσημα, μετάλλια και διαμνημονεύσεις.

Είναι κάτοχος πτυχίου του Τμήματος Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθώς και πτυχίου γνώσης Γερμανικής γλώσσας.