Back

Διακήρυξη 16/2018 Στολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας

Συνοπτικός διαγωνισμός, σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/2016, για τη προμήθεια τριάντα τεσσάρων (34) σετ χειμερινής στολής δεξιώσεων υπ’ αριθ. 1, με επιρράματα, επωμίδες και πηλίκιο, τριάντα τεσσάρων (34) σετ θερινής στολής δεξιώσεων υπ’ αριθ. 1, με επιρράματα, επωμίδες και λευκό κάλυμμα πηλικίου, εκατόν ενενήντα πέντε (195) σετ χειμερινής στολής υπ’ αριθ. 8 Πυροσβεστών (περισκελίδα ή φούστα, χιτώνιο, υποδύτης, πηλίκιο, επιρράματα, αριθμός μητρώου και έμβλημα Πυροσβεστικής Ακαδημίας), εκατόν ογδόντα (180) διακριτικά σήματα Σχολής Επιμόρφωσης Αξιωματικών Π.Σ., σαράντα (40) διακριτικά σήματα στολής υπ’ αριθ. 9 Δοκίμων Ανθυποπυραγών (έμβλημα Πυροσβεστικής Ακαδημίας, σήμα ειδικότητας, επιρράματα διακριτικού βαθμού και εμβλήματος του Σώματος) και εκατό (100) διακριτικά σήματα στολής υπ’ αριθ. 9 Δοκίμων Πυροσβεστών (έμβλημα Πυροσβεστικής Ακαδημίας, σήμα ειδικότητας, επιρράματα διακριτικού βαθμού και εμβλήματος του Σώματος) για τις ανάγκες του Πυροσβεστικού Σώματος, όπως αυτά αναφέρονται στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄» και περιγράφονται στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄», τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της Διακήρυξης αυτής, συνολικής εκτιμώμενης αξίας σαράντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα οχτώ ευρώ (47.438,00€), συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).