Επικαιρότητα

25/06/2024
«Κοινοποίηση αποτελεσμάτων πανελλαδικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη δεκαέξι (16) κενών θέσεων Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης στο Πυροσβεστικό Σώμα από επιτυχόντες-επιλαχόντες διαγωνισμού - Ενημέρωση υποψηφίων»

22/06/2024
Τελετή ορκωμοσίας αποφοίτων Πυροσβεστών της 89ης εκπαιδευτικής σειράς

21/06/2024
Έκτακτη ενημέρωση για τις δασικές πυρκαγιές από τον Εκπρόσωπο Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος Πύραρχο Βασίλειο Βαθρακογιάννη


21/06/2024
Κοινοποίηση προκήρυξης διαγωνισμού για την εισαγωγή πτυχιούχων Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων στη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, το ακαδημαϊκό έτος 2024 – 2025, με κατατακτήριες εξετάσεις

21/06/2024
Τελετή ορκωμοσίας αποφοίτων Ανθυποπυραγών εκ Πυρονόμων της Σχολής Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης της Πυροσβεστικής Ακαδημίας

20/06/2024
«Κοινοποίηση πίνακα προσλαμβανομένων ιδιωτών ως Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Πυροσβεστικό Σώμα για κάλυψη κενών θέσεων»

19/06/2024
Αναδημοσίευση Δελτίου Τύπου Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας: Δήλωση Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλη Κικίλια

19/06/2024
Αναδημοσίευση Δελτίου Τύπου Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας: Έκτακτη ενημέρωση για τις δασικές πυρκαγιές από τον Εκπρόσωπο Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος Πύραρχο Βασίλειο Βαθρακογιάννη

18/06/2024
«Κοινοποίηση πινάκων επιτυχόντων - επιλαχόντων για κάλυψη δεκαέξι (16) κενών θέσεων Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης στο Πυροσβεστικό Σώμα».