Διαγωνισμός για την πρόσληψη 1300 Ιδιωτών ως Πυροσβεστών Εποχικής Απασχόλησης (Ι.Δ.Ο.Χ.)