Ο Υπαρχηγός Υποστήριξης του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος ΠΣ      Δημοσθένης Αναγνωστάκης του Παύλου γεννήθηκε στις 23 Φεβρουαρίου 1964, στην Άρτα. 

Είναι παντρεμένος και πατέρας 2 παιδιών.

Κατετάγη στο Πυροσβεστικό Σώμα το έτος 1988 και αποφοίτησε από τη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας το έτος 1993 με το βαθμό του Ανθυποπυραγού. Αποφοίτησε το έτος 2007 από τη σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Σχολής Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

Έχει υπηρετήσει σε Υπηρεσίες της ΠΕ.ΠΥ.Δ Νοτίου Αιγαίου, της ΠΕ.ΠΥ.Δ. Ηπείρου και της ΠΕ.ΠΥ.Δ. Στερεάς Ελλάδας. Διοικητής της ΔΙ.ΠΥ.Ν. Ιωαννίνων και της Περιφερειακής Διοίκησης των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ηπείρου. Κλαδάρχης του Β΄ Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης του Α.Π.Σ.. Διοικητής της Περιφερειακής Διοίκησης των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αττικής και Επιχειρησιακός Συντονιστής με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Επίσης έχει λάβει μέρος σε εκπαιδεύσεις στο εξωτερικό, ανταλλαγής καλώς πρακτικών μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Προήχθη στις 02-02-2018 κατ’ επιλογή στο βαθμό του Αντιστρατήγου-Υπαρχηγού Υποστήριξης  ΠΣ.