Αναζήτηση Κατάστασης Φακέλου Πυρασφάλειας

Πληκτρολογήστε τον αριθμό πρωτοκόλλου καθώς και την ημερομηνία της αίτησής σας στα αντίστοιχα πεδία που εμφανίζονται παρακάτω και επιλέξτε από την αναδυόμενη λίστα το Γραφείο Πυρασφάλειας στο οποίο έχετε υποβάλλει αίτηση και πατήστε το κουμπί της αναζήτησης ώστε να σας εμφανίσει την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η αίτησή σας.


© Copyright 2006 Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος