Επιστροφή

Προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη δώδεκα (12) ιδιωτών χειριστών στα Ε/Π τύπου AS-332 και BK – 117 με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Φωτογραφία

Δημοσιεύεται η Προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη δώδεκα (12) ιδιωτών χειριστών στα Ε/Π τύπου AS-332 και BK – 117 με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Δείτε την Προκήρυξη, εδώ.

Η αίτηση συμμετοχής του Διαγωνισμού, εδώ.

Η Υπεύθυνη Δήλωση, εδώ.

fireservice