Κοινοποίηση Απόφασης κ. Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη με θέμα  "Κανονισμός οργάνωσης και λειτουργίας των Εθελοντικών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών"  (Αποθήκευση Αρχείου)