Αντιστράτηγος Γεώργιος Πουρναράς 
20.01.2023 έως 17.01.2024

Αντιστράτηγος Αλέξιος Ράπανος 
27.01.2022 έως 20.01.2023

Αντιστράτηγος Στέφανος Κολοκούρης 
06.02.2020 έως 27.01.2022

Αντιστράτηγος Βασίλειος Ματθαιόπουλος 
05.08.2018 έως 06.02.2020

Αντιστράτηγος Σωτήριος Τερζούδης 
01.02.2018 έως 05.08.2018

Αντιστράτηγος Βασίλειος Καπέλιος 
30.09.2016 έως 01.02.2018

Αντιστράτηγος Ιωάννης Καρατζιάς 
16.02.2016 έως 30.09.2016

Αντιστράτηγος Βασίλειος Παπαγεωργίου
21.11.2013 έως 16.02.2016

Αντιστράτηγος Σωτήριος Γεωργακόπουλος
16.11.2012 έως 21.11.2013

Αντιστράτηγος Παναγιώτης Μπονάτσος
16.11.2011 έως 16.11.2012

Αντιστράτηγος Στυλιανός Στεφανίδης
05.11.2009 έως 16.11.2011

Αντιστράτηγος Αθανάσιος Κωντοκώστας
06.12.2007 έως 05.11.2009

Αντιστράτηγος Ανδρέας Κόης
28.02.2006 έως 06.12.2007

Αντιστράτηγος Χρήστος Σμέτης
20.04.2004 έως 28.02.2006

Αντιστράτηγος Παναγιώτης Φούρλας
05.05.2000 έως 20.04.2004

Αντιστράτηγος Ανδρέας Γκέκας
04.03.1997 έως 05.05.2000

Αντιστράτηγος Νικόλαος Αλεβιζάκης
29.03.1995 έως 04.03.1997

Αντιστράτηγος Βασίλειος Καραδήμας
17.12.1993 έως 29.03.1995

Υποστράτηγος Δημήτρης Καλαντζής
06.03.1993 έως 17.12.1993

Υποστράτηγος Κωνσταντίνος Αρκουδέας
07.05.1990 έως 06.03.1993

Υποστράτηγος Νικόλαος Μεντής
26.07.1989 έως 07.05.1990

Υποστράτηγος Βασίλειος Αλάμαρας
28.04.1986 έως 26.07.1989

Υποστράτηγος Νικόλαος Αντωνόπουλος
06.02.1985 έως 28.04.1986

Υποστράτηγος Σωτήριος Μονάντερας
19.01.1982 έως 06.02.1985

Υποστράτηγος Δημήτριος Ξιφαράς
02.02.1981 έως 19.01.1982

Υποστράτηγος Παναγιώτης Ποτουρίδης
03.01.1978 έως 02.02.1981

Υποστράτηγος Κωνσταντίνος Γκίκας
23.11.1975 έως 03.01.1978