Βιογραφικό του Αντιπυράρχου Καπάκη Ιωάννη του Γεωργίου

 

Ο Αντιπύραρχος Καπάκης Ιωάννης γεννήθηκε στην Άνδρο το 1958.

 

Κατατάχθηκε στο Πυροσβεστικό Σώμα το 1985.

 

Αποφοίτησε από τη Σχολή Αξιωματικών και ονομάστηκε Ανθυποπυραγός το 1992.

 

Έχει υπηρετήσει στους μεγαλύτερους Πυροσβεστικούς Σταθμούς της Αττικής και ως Αξιωματικός, στην Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (Ε.Μ.Α.Κ).

 

Από το 1993 – 2001  ήταν Υπεύθυνος Έκδοσης του Περιοδικού «Πυροσβεστική Επιθεώρηση».

 

Από το 2001 -2006 υπηρέτησε ως Επικεφαλής των τμημάτων Δημοσίων Σχέσεων και Διεθνούς Συνεργασίας, με παράλληλα καθήκοντα Εκπροσώπου Τύπου.

 

Από το 2006 – 2008  υπηρέτησε στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Γενικής

 

Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

 

Είναι απόφοιτος του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Νομικής Σχολής.

 

Είναι επίσης, κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών «Κράτος και Δημόσια Πολιτική» της ιδίας Σχολής.

 

Είναι γνώστης της Αγγλικής και της Γαλλικής  γλώσσας.