Πυραγός Ιωάννης Σταμούλης
Βιογραφικό του Πυραγού Ιωάννη Σταμούλη
Ε-mail: jstam01@in.gr

Ο Πυραγός Ιωάννης Σταμούλης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1969 και κατάγεται από την Παύλιανη Φθιώτιδας. Είναι έγγαμος και έχει ένα αγόρι και ένα κορίτσι.

Επαγγελματική πορεία

 • Εντάχθηκε στις τάξεις του Πυροσβεστικού Σώματος το 1991.
 • Το 1996 αποφοίτησε από τη Σχολή Δοκίμων Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.
 • Προϊστάμενος Πυρασφαλείας – Αναπληρωτής Διοικητού Π.Υ. Διδυμοτείχου, 1996-1998
 • Αξιωματικός Πυρασφαλείας στη Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αθηνών,1998-2000
 • Εκπαιδευτής στη Σχολή Πυροσβεστών Βιλίων το 1998 και το 2001
 • Αξιωματικός Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, 2001-2005
 • Τμηματάρχης Διεθνούς Συνεργασίας και Κοινοτικών Προγραμμάτων Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος,2005
 • Τμηματάρχης Δημοσίων Σχέσεων Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος-Εκπρόσωπος Τύπου Πυροσβεστικού Σώματος,2006
 • Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Πυροσβεστικού Μουσείου,2006

Ηθικές αμοιβές

 • Εύφημος μνεία και υλική αμοιβή, για τη συμμετοχή στο διασωστικό έργο, στο Αίγιο, μετά τον καταστροφικό σεισμό της 15-6-1995
 • Έπαινος και υλική αμοιβή για τη συμμετοχή στις διασωστικές επιχειρήσεις, στην Αθήνα μετά τον καταστρεπτικό σεισμό της 7-9-1999
 • Μετάλλιο Πυροσβεστικής Αξίας Γ΄Τάξης
 • Μετάλλιο Διαμνημόνευσης Ευδόκιμης Επιτελικής Υπηρεσίας Γ΄Τάξης

Εκπαιδεύσεις-Μετεκπαιδεύσεις

 • Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης- Πληροφορική στελεχών Δημόσιας Διοίκησης,1994
 • Σχολή Πολέμου Αεροπορίας -ΣΚΕΑ,1998 Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών- Διαχείριση φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών,2006

Διδακτική εμπειρία

 • Τακτικός καθηγητής  στο μάθημα της Πυροσβεστικής Νομοθεσίας στη Σχολή Πυροσβεστών και Αρχιπυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας
 • Τακτικός καθηγητής στο μάθημα των Δημοσίων Σχέσεων στη Σχολή Ανθυποπυραγών και Επιμόρφωσης Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας
 • Εισηγητής στο εισαγωγικό σεμινάριο εκπαίδευσης του προσωπικού του ΕΚΑΒ, στο Εθνικό Κέντρο Δημοσίας Διοίκησης
 • Εισηγητής στο Σχολείο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών, Σχολής Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας
 • Καθηγητής Δημοσίων Σχέσεων και Πυροσβεστικής Ιστορίας στο εισαγωγικό σεμινάριο εκπαίδευσης των Αξιωματικών Πλοηγών Κ/Μ-Πληροφορικής της Πυροσβεστικής Ακαδημίας
 • Εισηγητής στην επιστημονική ημερίδα «ολική ποιότητα στη διαχείριση κινδύνου- κρίσεων»

Συγγραφικό έργο

 • Δημόσιες Σχέσεις του Πυροσβεστικού Σώματος, 2005
 • Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Σχολής Πυροσβεστών, 2006
 • Εγχειρίδιο Δοκίμου Πυροσβέστη, 2006
 • Λιμενικοί Πυροσβεστικοί Σταθμοί Πυροσβεστικού Σώματος, 2007
 • Αρθρογράφος του επίσημου περιοδικού του Π.Σ. 'Πυροσβεστική Επιθεώρηση'