Βιογραφικό Επιπυραγού Μαλλίρη Σταυρούλας

Η Επιπυραγός Σταυρούλα Μαλλίρη  γεννήθηκε το 1972 στην Κερασίτσα Αρκαδίας, είναι έγγαμη και μητέρα δύο παιδιών.

Κατετάγη στο Πυροσβεστικό Σώμα ως πυροσβέστης το 1999 και εισήχθηκε στη Σχολή Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος το 2002

Έχει υπηρετήσει στον 6ο Π.Σ. Αθηνών, στο 199-ΣΕΚΥΠΣ, στην Πυροσβεστική Ακαδημία –παράρτημα Βιλίων- ενώ από το 2006 υπηρετούσε ως Αξιωματικός στο Γραφείο Τύπου.

Παράλληλα έχει παρακολουθήσει επιμορφωτικά σεμινάρια όπως:

• «Διαχείριση Κρίσεων – Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών» του ΙΝ.ΕΠ.

• «Λειτουργική & Οικονομική Διαχείριση των Π.Υ» της Σχολής Επιμόρφωσης & μετεκπαίδευσης της Πυροσβεστικής Ακαδημίας

• «Σχολή Εκπαιδευτών» της Πυροσβεστικής Ακαδημίας

• «Περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις Δασικών Πυρκαγιών στον Ελλαδικό Χώρο»

• «Διαχείριση Δασικού Περιβάλλοντος και Πυροπροστασία» του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτησης Αθηνών.

Είναι πτυχιούχος του τμήματος Δασοπονίας του Τ.Ε.Ι. Λαμίας και γνώστης της αγγλικής γλώσσας.