Back

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος ανακοινώνει ότι παρατείνει τη δημόσια διαβούλευση (με μοναδικό κωδικό 17DIAB000001002) της Τεχνικής Προδιαγραφής για το ακόλουθο είδος:

Δύο (2) Πυροσβεστικά Πλοία μήκους 25 μέτρων εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας 5.000.000 € ανά πλοίο

ενόψει προετοιμασίας υποβολής πρότασης ένταξης του ανωτέρω είδους σε συγχρηματοδοτούμενο έργο περιόδου 2014-2020.

Παράταση δημόσιας διαβούλευσης έως 14/05/2017.

Η διαβούλευση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο “Διαβουλεύσεις” και στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος (http://www.fireservice.gr) στο σύνδεσμο “Δημόσια Διαβούλευση”. Τα σχόλια για τη διαβούλευση υποβάλλονται μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με τη επιλογή «Καταχώρηση σχολίου» και προαιρετικά στο e-mail: aps.techa@psnet.gr

Επισυνάπτεται εκ νέου η τεχνική προδιαγραφή του είδους με διορθωμένα εκ παραδρομής σφάλματα αρίθμησης στον Πίνακα Κριτηρίων Αξιολόγησης.

Πυροσβεστικά Πλοία μήκους 25 μέτρων