Δημόσια Διαβούλευση17/10/2023
«Πρόσκληση για συμμετοχή σε προκαταρκτική διαβούλευση για τη χρηματοδοτική μίσθωση δώδεκα (12) καινούργιων αμεταχείριστων οχημάτων»

 19/09/2023
Πρόσκληση για συμμετοχή σε προκαταρκτική διαβούλευση με θέμα «Εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων και εξοπλισμός των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Πολιτικής Προστασίας και του Πυροσβεστικού».


19/07/2022