ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

 

Το Τμήμα Τύπου και Επικοινωνίας λειτουργεί επί 24ώρου βάσεως και είναι αρμόδιο για :

  • Την προβολή του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος και την ενημέρωση του κοινού για τις δραστηριότητές του.
  • Την επικοινωνία με τους δημοσιογράφους και λοιπούς φορείς ενημέρωσης και πληροφόρησης του κοινού.
  • Τη φροντίδα για τη δημιουργία διαδικτυακών μηνυμάτων, σχετικών με την πρόληψη και καταστολή των πυρκαγιών, καθώς και τη δραστηριότητα του Πυροσβεστικού Σώματος.
  • Την επικοινωνιακή διαχείριση των θεμάτων τύπου, Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και μέσων κοινωνικής δικτύωσης, κατόπιν εντολής του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος,
  • Τη διοργάνωση, τον προγραμματισμό και την παραχώρηση συνεντεύξεων τύπου για θέματα του Πυροσβεστικού Σώματος.
  • Τη συμμετοχή σε συνεντεύξεις τύπου οργάνων του Επιτελείου Πυροσβεστικού Σώματος και άλλων φορέων.
  • Την παρακολούθηση του ελληνικού ημερήσιου και περιοδικού τύπου και τη σύνταξη δελτίων τύπου.

 

          Διεύθυνση, Ριζαρείου 1- 15233 Χαλάνδρι

      Τηλέφωνα 24ωρης επικοινωνίας: 2132158680-2

                         Fax: 2106826726

             e-mail: grafeiotypoups@gmail.com

 

 


Βιογραφικό Εκπροσώπου Τύπου

Δελτία Τύπου

Διατελέσαντες Εκπρόσωποι Τύπου