Οι Κεντρικές Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος είναι αυτές των οποίων η τοπική αρμοδιότητα εκτείνεται σε ολόκληρη την επικράτεια και είναι οι εξής:

  • Το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος (Α.Π.Σ.).
  • Η Πυροσβεστική Ακαδημία (ΠΥΡ.Α.).
  • Η Υγειονομική Υπηρεσία Πυροσβεστικού Σώματος (ΥΓ.Υ.Π.Σ.).
  • Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.).
  • Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ).
  • Η Υπηρεσία Εναερίων Μέσων Πυροσβεστικού Σώματος (Υ.Ε.Μ.Π.Σ.).
  • Η Υπηρεσία Πλωτών Μέσων (Υ.ΠΛΩ.Μ.).
  • Η Υπηρεσία Διαχείρισης Πυροσβεστικού Υλικού (Υ.ΔΙ.Π.ΥΛ.).