Στις 22-11-2011 εκδόθηκε ο Νόμος 4029/2011 (ΦΕΚ Α΄245)  "ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ" που στόχο έχει την αναβάθμιση και προώθηση του θεσμού του εθελοντή πυροσβέστη.

Ο νόμος αναλυτικά σε μορφή PDF