Επικαιρότητα

Κοινοποίηση της υπ’ αριθ. 9/2024 Πυροσβεστικής Διάταξης 25/04/2024

Κοινοποίηση της υπ’ αριθ. 9/2024 Πυροσβεστικής Διάταξης

Κοινοποίηση της υπ’ αριθ. 9/2024 Πυροσβεστικής Διάταξης: «Καθορισμός μέτρων και μέσων για την πρόληψη και αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιών σε δάση, δασικές, χορτολιβαδικές και αγροτικές εκτάσεις, πάρκα και άλση πόλεων και οικιστικών περιοχών, περιοχές με ειδικό καθεστώς προστασίας, λοιπούς χώρους που βρίσκονται πλησίον των εκτάσεων αυτών καθώς και σε οικοπεδικούς χώρους».

Κοινοποίηση της υπ’ αρ. 19/2024 Πυροσβεστικής Διάταξης 01/05/2024

Κοινοποίηση της υπ’ αρ. 19/2024 Πυροσβεστικής Διάταξης

Κοινοποίηση της υπ’ αρ. 19/2024 Πυροσβεστικής Διάταξης με θέμα: «Καθορισμός του τρόπου, του τύπου και της διαδικασίας επιβολής και είσπραξης του διοικητικού προστίμου, της διαδικασίας ένστασης επί αυτού, καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 167 του ν. 4662/2020 (Α΄ 27), περί των παραβάσεων των κανονιστικών διατάξεων πυροπροστασίας αρμοδιότητας του Πυροσβεστικού Σώματος»

Προκήρυξη διαγωνισμού για την κατάταξη τριάντα (30) Πλοηγών Κυβερνητών και Πλοηγών Μηχανικών ως Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων και βοηθών Πλοηγών Μηχανικών ως Υπαξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων στο Πυροσβεστικό Σώμα, έτους 2024-2025 12/07/2024

Προκήρυξη διαγωνισμού για την κατάταξη τριάντα (30) Πλοηγών Κυβερνητών και Πλοηγών Μηχανικών ως Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων και βοηθών Πλοηγών Μηχανικών ως Υπαξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων στο Πυροσβεστικό Σώμα, έτους 2024-2025

Προκήρυξη διαγωνισμού για την κατάταξη τριάντα (30) Πλοηγών Κυβερνητών και Πλοηγών Μηχανικών ως Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων και βοηθών Πλοηγών Μηχανικών ως Υπαξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων στο Πυροσβεστικό Σώμα, έτους 2024-2025

Κοινοποίηση της υπ’ αριθ. 20/2024 Πυροσβεστικής Διάταξης 10/05/2024

Κοινοποίηση της υπ’ αριθ. 20/2024 Πυροσβεστικής Διάταξης

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ με αριθμό 2695, τεύχος Β, της 9.5.2024 εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 20/2024 Πυροσβεστική Διάταξη: «Καθορισμός προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται σε περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων, εντός ορίων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, σε εκτάσεις που βρίσκονται εντός ακτίνας 100 μ. από τα όρια των ανωτέρω περιοχών, καθώς και σε εκτός σχεδίου γήπεδα με κτίσμα»

Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς

x

Ημερήσιο Δελτίο Κινδύνου Πυρκαγιών

Δημόσιες Συμβάσεις - Διαβουλεύσεις