Δημόσια Διαβούλευση19/07/2022


03/11/2020

1. Όχημα Βοηθητικό τύπου pick-up 4X4 (διπλοκάμπινο)

2. Όχημα Πυροσβεστικό τύπου pick-up 4Χ4, 500 λίτρων νερού

3. Όχημα Βοηθητικό τύπου VAN 4Χ2

4. Όχημα Βοηθητικό τύπου VAN 4Χ4

5. Όχημα Σεισμών 4Χ2 με διασωστικό εξοπλισμό

6. Όχημα Βυτιοφόρο 4Χ2 μεταφοράς υγρών καυσίμων

7. Όχημα Βραχιονοφόρο 4Χ2 με ύψος εργασίας 20m

8. Όχημα Πυροσβεστικό 4Χ2 1000 λίτρων νερού


30/10/2020

1.Στολή χημικής προστασίας (Enhanced Robustness).

2.Στολή προστασίας από επικίνδυνα υγρά.

3.Φορητός ανιχνευτής εκρηκτικών και άλλων αερίων.

4.Διασωστικά υδραυλικά εργαλεία (μπαταρίας).

5.Σύνθετο διασωστικό υδραυλικό εργαλείο και κύλινδρος (μπαταρίας).

6.Σύνθετο διασωστικό υδραυλικό εργαλείο ανοίγματος θυρών (μπαταρίας).

7.Ορειβατικός Εξοπλισμός και Εξοπλισμός Διάσωσης σε Υδάτινο περιβάλλον.

8.Αυτόνομο πυροσβεστικό αντλητικό συγκρότημα 6-500.


28/02/2020
  1. Ατομικά σακίδια πλάτης
  2. Επενδύτες εργασίας πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης
  3. Προσωπίδες ασφαλείας (μάσκες προστατευτικές δασοπυρόσβεσης)
  4. Φίλτρα σωματιδίων

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ


31/01/2020
Στολές εργασίας πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης

Κράνη δασοπυρόσβεσης με γυαλιά και φακό

Γάντια προστασίας πυροσβεστών

Ειδικά υποδήματα (άρβυλα δασοπυρόσβεσης)

Υδροδοχεία

Μπλούζες θερινές βαμβακερές εποχικών πυροσβεστών

Ζώνες ασφαλείας (τύπου ΑΤ)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ


14/02/2020

Υδροφόρα πυροσβεστικά οχήματα (6Χ4) χωρητικότητας 10.000 λίτρων νερού.

Υδροφόρα πυροσβεστικά οχήματα (4Χ4) χωρητικότητας 500 λίτρων νερού.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ


23/01/2020

Ειδικά Διασωστικά Οχήματα (4Χ2) αντιμετώπισης σεισμικών καταστροφών

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ18/12/2019

 

  • Φορητά αντλητικά συγκροτήματα 10-1500.
  • Φορητά αντλητικά συγκροτήματα 6-500.
  • Ηλεκτροκίνητες βυθιζόμενες αποστραγγιστικές φορητές αντλίες.

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ  ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ