Επικαιρότητα

Υποβολή ενστάσεων επί των προσωρινών πινάκων επιτυχόντων, για την πρόσληψη ιδιωτών ως Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης 16/05/2019

Υποβολή ενστάσεων επί των προσωρινών πινάκων επιτυχόντων, για την πρόσληψη ιδιωτών ως Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης

Οι υποψήφιοι δύνανται να ασκήσουν ένσταση κατά των αναρτημένων προσωρινών πινάκων επιτυχόντων, ενώπιον της Επιτροπής Ενστάσεων, από την 21-05-2019 ημέρα Τρίτη και Ω: 08.00’ το πρωί έως και την 30-05-2019 ημέρα Πέμπτη και Ω: 15.00’.

18 Μαΐου Διεθνής Ημέρα Μουσείων 16/05/2019

18 Μαΐου Διεθνής Ημέρα Μουσείων

Η 18η Μαΐου έχει καθιερωθεί από το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (ICOM) ως «Διεθνής Ημέρα Μουσείων», σε μια προσπάθεια να αναδειχθεί ο σημαντικός ρόλος των μουσείων στη σύγχρονη κοινωνία μας

Προκήρυξη διαγωνισμού Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης 06/05/2019

Προκήρυξη διαγωνισμού Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης

Προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη εννιακοσίων εξήντα δύο (962) ιδιωτών ως Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

1η Μαΐου – Ημέρα έναρξης της αντιπυρικής περιόδου 01/05/2019

1η Μαΐου – Ημέρα έναρξης της αντιπυρικής περιόδου

Το Πυροσβεστικό Σώμα, πάντα δίπλα στον πολίτη, συμβουλεύει και υπενθυμίζει τα μέτρα που θα πρέπει να λαμβάνονται, ώστε να αποφεύγεται η έναρξη μιας πυρκαγιάς

Δημόσιες Συμβάσεις - Διαβουλεύσεις

 

Φωτογραφία Ημέρας

Φωτογραφία ημέρας

Φωτογραφικό στιγμιότυπο από άσκηση του Πυροσβεστικού Σώματος