Σήμερα η " Πυροσβεστική Επιθεώρηση" εκδίδεται ανά δίμηνο, σε 11.000 αντίτυπα.

 

Από αυτά τα 8.000 διατίθενται σε πυροσβεστικούς υπαλλήλους και τα υπόλοιπα σε πολίτες και φορείς που έχουν άμεση σχέση με το αντικείμενο του πυροσβέστη ή δραστηριοποιούνται σε θέματα πολιτικής προστασίας, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.

 

Είναι συνδρομητικό περιοδικό, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, σε σχήμα 21 x 29 και σήμερα εκδίδεται σε 48 -56 σελίδες πλέον του εξωφύλλου.