Το περιοδικό έχει σκοπό:

  • α) Την πληροφόρηση των συναδέλφων σε όλα τα θέματα που έχουν σχέση με το επάγγελμα του πυροσβέστη.
  • β) Την προβολή του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος.
  • γ) Την ενημέρωση των πολιτών σε θέματα πυροπροστασίας και γενικότερα σε θέματα πολιτικής προστασίας.

 

Η ύλη που δημοσιεύεται στο περιοδικό είναι κυρίως πυροσβεστικού - διασωστικού περιεχομένου όπως ακριβώς και τα αντίστοιχα διεθνή πυροσβεστικά έντυπα.

 

Εκτός της συντακτικής ομάδας, στο περιοδικό αρθρογραφούν πυροσβεστικοί υπάλληλοι, καθηγητές πανεπιστημίου, και γενικά πολίτες που κατέχουν ειδικές γνώσεις πάνω στο αντικείμενο μας.

 

Μέχρι και το 1994, όλες οι εργασίες εκτύπωσης γίνονταν από ιδιώτες. Με την απόκτηση όμως του ηλεκτρονικού εκδοτικού συστήματος, ένα μεγάλο μέρος των εργασιών γίνεται πια στο γραφείο του περιοδικού ενώ οι υπόλοιπες ανατίθενται με μειοδοτικό διαγωνισμό σε ιδιωτικές επιχειρήσεις.

 

Τα έσοδα του περιοδικού προέρχονται αποκλειστικά από τις συνδρομές των πυροσβεστικών υπαλλήλων και ιδιωτών συνδρομητών και κατά ένα πολύ μικρό μέρος από καταχωρήσεις διαφημίσεων.

 

Στόχος του περιοδικού είναι να βελτιώσει την ποιότητα της ύλης του.