Δημόσια Διαβούλευση

17/10/2023
«Πρόσκληση για συμμετοχή σε προκαταρκτική διαβούλευση για τη χρηματοδοτική μίσθωση δώδεκα (12) καινούργιων αμεταχείριστων οχημάτων»

 


19/09/2023
Πρόσκληση για συμμετοχή σε προκαταρκτική διαβούλευση με θέμα «Εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων και εξοπλισμός των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Πολιτικής Προστασίας και του Πυροσβεστικού».


19/07/2022


03/11/2020

1. Όχημα Βοηθητικό τύπου pick-up 4X4 (διπλοκάμπινο)

2. Όχημα Πυροσβεστικό τύπου pick-up 4Χ4, 500 λίτρων νερού

3. Όχημα Βοηθητικό τύπου VAN 4Χ2

4. Όχημα Βοηθητικό τύπου VAN 4Χ4

5. Όχημα Σεισμών 4Χ2 με διασωστικό εξοπλισμό

6. Όχημα Βυτιοφόρο 4Χ2 μεταφοράς υγρών καυσίμων

7. Όχημα Βραχιονοφόρο 4Χ2 με ύψος εργασίας 20m

8. Όχημα Πυροσβεστικό 4Χ2 1000 λίτρων νερού


30/10/2020

1.Στολή χημικής προστασίας (Enhanced Robustness).

2.Στολή προστασίας από επικίνδυνα υγρά.

3.Φορητός ανιχνευτής εκρηκτικών και άλλων αερίων.

4.Διασωστικά υδραυλικά εργαλεία (μπαταρίας).

5.Σύνθετο διασωστικό υδραυλικό εργαλείο και κύλινδρος (μπαταρίας).

6.Σύνθετο διασωστικό υδραυλικό εργαλείο ανοίγματος θυρών (μπαταρίας).

7.Ορειβατικός Εξοπλισμός και Εξοπλισμός Διάσωσης σε Υδάτινο περιβάλλον.

8.Αυτόνομο πυροσβεστικό αντλητικό συγκρότημα 6-500.