Δημόσια Διαβούλευση


03/11/2020

1. Όχημα Βοηθητικό τύπου pick-up 4X4 (διπλοκάμπινο)

2. Όχημα Πυροσβεστικό τύπου pick-up 4Χ4, 500 λίτρων νερού

3. Όχημα Βοηθητικό τύπου VAN 4Χ2

4. Όχημα Βοηθητικό τύπου VAN 4Χ4

5. Όχημα Σεισμών 4Χ2 με διασωστικό εξοπλισμό

6. Όχημα Βυτιοφόρο 4Χ2 μεταφοράς υγρών καυσίμων

7. Όχημα Βραχιονοφόρο 4Χ2 με ύψος εργασίας 20m

8. Όχημα Πυροσβεστικό 4Χ2 1000 λίτρων νερού


30/10/2020

1.Στολή χημικής προστασίας (Enhanced Robustness).

2.Στολή προστασίας από επικίνδυνα υγρά.

3.Φορητός ανιχνευτής εκρηκτικών και άλλων αερίων.

4.Διασωστικά υδραυλικά εργαλεία (μπαταρίας).

5.Σύνθετο διασωστικό υδραυλικό εργαλείο και κύλινδρος (μπαταρίας).

6.Σύνθετο διασωστικό υδραυλικό εργαλείο ανοίγματος θυρών (μπαταρίας).

7.Ορειβατικός Εξοπλισμός και Εξοπλισμός Διάσωσης σε Υδάτινο περιβάλλον.

8.Αυτόνομο πυροσβεστικό αντλητικό συγκρότημα 6-500.


28/02/2020
  1. Ατομικά σακίδια πλάτης
  2. Επενδύτες εργασίας πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης
  3. Προσωπίδες ασφαλείας (μάσκες προστατευτικές δασοπυρόσβεσης)
  4. Φίλτρα σωματιδίων

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ


31/01/2020
Στολές εργασίας πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης

Κράνη δασοπυρόσβεσης με γυαλιά και φακό

Γάντια προστασίας πυροσβεστών

Ειδικά υποδήματα (άρβυλα δασοπυρόσβεσης)

Υδροδοχεία

Μπλούζες θερινές βαμβακερές εποχικών πυροσβεστών

Ζώνες ασφαλείας (τύπου ΑΤ)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ


14/02/2020

Υδροφόρα πυροσβεστικά οχήματα (6Χ4) χωρητικότητας 10.000 λίτρων νερού.

Υδροφόρα πυροσβεστικά οχήματα (4Χ4) χωρητικότητας 500 λίτρων νερού.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ


23/01/2020

Ειδικά Διασωστικά Οχήματα (4Χ2) αντιμετώπισης σεισμικών καταστροφών

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ18/12/2019

 

  • Φορητά αντλητικά συγκροτήματα 10-1500.
  • Φορητά αντλητικά συγκροτήματα 6-500.
  • Ηλεκτροκίνητες βυθιζόμενες αποστραγγιστικές φορητές αντλίες.

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ  ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ


11/12/2019

 

** Παράταση δημόσιας διαβούλευσης έως 10/01/2020 **

1           Στολές προστασίας από επικίνδυνα υγρά (τύπου Β, τύπου Γ, μπότες, γάντια) .

2           Αναπνευστικές συσκευές ανοιχτού κυκλώματος (με προσωπίδες) .

3           Διηθητικά φίλτρα CBRN.

4           Φορητά όργανα ανίχνευσης και μέτρησης ραδιενέργειας .

5           Ατομικά ψηφιακά δοσίμετρα ακτινοβολίας .

6           Φορητοί ανιχνευτές εκρηκτικών και άλλων αερίων .

7       Θερμική κάμερα για ανίχνευση διαρροών (επικίνδυνων υλικών (HAZMAT)) .

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ


23/05/2019
  • Μη επανδρωμένα αεροσκάφη κάθετης από/προσγείωσης (πολυκόπτερα – drones).
  • Ειδικά διασωστικά οχήματα μετακίνησης σε χιόνι (snowmobile).
  • Ειδικός ατομικός εξοπλισμός ομάδων διάσωσης.

22/02/2018

1. Υδροφόρα πυροσβεστικά οχήματα παντός εδάφους, 4Χ4, χωρητικότητας 4.000 λίτρων νερού (τεμ. 8). 

2. Βοηθητικά πυροσβεστικά οχήματα, 4Χ4, τύπου ημιφορτηγά pick up, διπλοκάμπινα (τεμ. 3).


22/02/2018

1. Επενδύτης Πυρκαγιάς (πολυστρωματική στολή) 

2. Στολή σταθμού υπ’ αρίθμ. 9 

3. Στολή ολόσωμη ΕΜΑΚ


22/02/2018

1 Κράνη Ασφαλείας (αστικών πυρκαγιών).

2 Κράνη δασοπυρόσβεσης με γυαλιά.

3 Γάντια προστασίας πυροσβεστών.

4 Κουκούλες πυρκαγιάς.

5 Αφρογόνο υγρό AFFF 6%.

6 Αφρογόνο υγρό πολλαπλών χρήσεων 3% (χαμηλής, μέσης & υψηλής διόγκωσης).

7 Αφρογόνο υγρά κατάσβεσης πυρκαγιών κατηγορίας «Α» 0,1 – 1,0 %.

8 Προμήθεια αναπνευστικών συσκευών ανοικτού κυκλώματος με προσωπίδα.

9 Έλεγχος και συντήρηση αναπνευστικών συσκευών ανοικτού κυκλώματος που διαθέτει το Π.Σ.

10 Προμήθεια ανταλλακτικών εξαρτημάτων για τη συντήρηση και την επισκευή των αναπνευστικών συσκευών ανοικτού κυκλώματος22/02/2018
Ειδικά Διασωστικά Οχήματα (4Χ2) αντιμετώπισης σεισμικών καταστροφών


22/02/2018

1.Υδροφόρα πυροσβεστικά οχήματα, 4Χ4, 500 λίτρων νερού. 

2.Υδροφόρα πυροσβεστικά οχήματα, 4Χ4, 4.000 λίτρων νερού. 

3.Υδροφόρα πυροσβεστικά οχήματα, 4Χ4, 5.000 λίτρων νερού. 

4.Βοηθητικά πυροσβεστικά οχήματα, 4Χ4 τύπου Pick Up. 

5.Ειδικά πυροσβεστικά οχήματα τύπου Van. 

6.Βυτιοφόρα οχήματα (4Χ2) μεταφοράς υγρών καυσίμων


22/02/2018

Η δημόσια διαβούλευση του προσχεδίου τεχνικών απαιτήσεων με θέμα: 

Σύστημα Ψηφιακού Συγκαναλικού Ραδιοδίκτυου  παρατείνεται έως 31/03/2017


22/02/2018

1. Ειδικά Διασωστικά Οχήματα τύπου Van. 

2. Βοηθητικά οχήματα τύπου Pick Up με ειδικό εξοπλισμό.