Επιστροφή

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

 

Το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος ανακοινώνει ότι θέτει σε δημόσια διαβούλευση τις Τεχνικές Προδιαγραφές για τα παρακάτω είδη:

1.1          Στολές εργασίας πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης

1.2         Κράνη δασοπυρόσβεσης με γυαλιά και φακό

1.3         Γάντια προστασίας πυροσβεστών

1.4         Ειδικά υποδήματα (άρβυλα δασοπυρόσβεσης)

1.5         Υδροδοχεία

1.6         Μπλούζες θερινές βαμβακερές εποχικών πυροσβεστών

1.7         Ζώνες ασφαλείας (τύπου ΑΤ) 

ενόψει διαγωνιστικών διαδικασιών για την προμήθεια των ειδών αυτών.

Περίοδος δημόσιας διαβούλευσης: από 31/01/2020 έως 14/02/2020.

Η διαβούλευση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο “Διαβουλεύσεις” και στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος (http://www.fireservice.gr) στο σύνδεσμο “Δημόσια Διαβούλευση”. Τα σχόλια για τη διαβούλευση υποβάλλονται μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με τη επιλογή «Καταχώρηση σχολίου» και προαιρετικά στο e-mail: aps.techa@psnet.gr

Επισυνάπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών.

Στολές εργασίας πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης

Κράνη δασοπυρόσβεσης με γυαλιά και φακό

Γάντια προστασίας πυροσβεστών

Ειδικά υποδήματα (άρβυλα δασοπυρόσβεσης)

Υδροδοχεία

Μπλούζες θερινές βαμβακερές εποχικών πυροσβεστών

Ζώνες ασφαλείας (τύπου ΑΤ)